Jobs Genopslag Afdelingsleder for Socialafdelingen

Specialer Ansaettelses og arbejdsret

Specialer Ansaettelses og arbejdsret

Vi yder bistand til virksomheder, lønmodtagere og faglige organisationer i sager og spørgsmål, der vedrører ansættelses- og arbejdsret. Vi har bred erfaring med. Advokatfirmaet Flemming Jensen yder højt specialiseret rådgivning inden for ansættelsesret og arbejdsret. Ansættelses- og arbejdsretten er i et stort omfang. Når du som lønmodtager skal underskrive en ansættelseskontrakt, er det derfor en god idé at få en advokat med speciale i arbejdsret til at gennemgå kontrakten. Specialer Ansaettelses og arbejdsret

Videos

SCP-2480 An Unfinished Ritual

Specialer Ansaettelses og arbejdsret - eneste

Aktuelle temaer i pensionsretten. Jeg skal igen anmode dig om at fremkomme med de eventuelle skyldige feriedage du måtte have til gode, således at jeg helt præcist ved hvornår du fratræder. Det kan diskuteres, om ordningen på baggrund af den medgåede tid er blevet permanent, men det kan ikke diskuteres, at A fortsat betragtede sig selv som salgssekretær. På et tidspunkt spurgte hun om nogle ting og fik at vide, at det var hende, der var driftsleder. Østre Landsret har i en nyere dom slået fast, at arbejdsgivere ikke er forpligtet til at acceptere en funktionærs tilbud om at overgå fra fuldtidssygemelding til deltidssygemelding. Funktionærlovens § 2a og forskelsbehandlingsloven. Claus Silva Andersen har ikke kontaktet ham for at bede om en forklaring. Advokater med speciale i erhvervsret, selskabsret og kontrakter Ansættelses- og arbejdsret - bortvisning uberettiget .. Som chef må man indrømme, hvis man har lavet en "skævert" med hensyn til ansættelse af driftsledere, og det gjorde. Nielsen Nørager rådgiver om ansættelsesretlige og arbejdsretlige spørgsmål, udarbejder ansættelseskontrakter og bistår ved afskedigelser samt løsning af. Alle har brug for at kende regler om ansættelse, opsigelse, sygdom, ferie, ligebehandling, Praktiserende advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail